صفحه اصلی | اخبار | سوالات متداول | ارتباط با ما

مسافران 300 دلار ارز مبادله‌اي مي‌گيرند

بر اساس بخشنامه جديد بانك مركزي حداكثر 300 دلار به نرخ ارز مبادله‌اي يا معادل آن به ساير اسعار به مسافران داده مي‌شود.

صمد كريمي ـ سخنگوي مركز مبادلات ارزي ـ در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: جزييات اين موضوع در بخش خدمات و مقررات ارزي بانك مركزي دقيقا درج شده است و براي دانشجويان غير بورسيه كه بانك عامل آن‌ها بانك تجارت است نرخ براساس نرخ مبادله‌اي است، ضمن اين كه ميزاني كه به آن‌ها پرداخت مي‌شوند و فرايند كاري آن‌ها همانند دانشجويان بورسيه خواهد بود. يعني براساس مدارك و رقمي است كه خود وزارت علوم تعريف مي‌كند.

وي درباره ارائه ارز به بيماران نيز گفت: طبيعتا وقتي كه وزارت بهداشت به نرخ مرجع نياز دارد ما آن را تامين و پرداخت مي‌كنيم ولي براي بقيه موارد كه وزارت بهداشت اعلام مي كند بايد به نرخ مبادله‌اي و از طريق بانك ملت اقدام شود.

كريمي افزود: براي مسافران نيز حداكثر 300 دلار يا معادل آن به ساير اسعار ارز مبادله‌اي داده مي‌شود.
 
19 مهر 1391 2:43 بعدازظهر

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.