صفحه اصلی | اخبار | سوالات متداول | ارتباط با ما

اطلاعيه در خصوص برگزاري مصاحبه مسئولين فرهنگي هتل ها و كاروان هاي عمره

نكات قابل توجه :
1-مصاحبه از دانشگاهيان ثبت نام شده در اين خصوص از روز شنبه مورخ 13/12/90  آغاز و در 10 مركز تهران ، قم ، شيراز ،اصفهان ، مشهد ، تبريز ، مازندران ،كرمان ،اهواز  و يزد صورت مي پذيرد.
2- مصاحبه كننده گان از طرف اداره كل آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري معرفي خواهند شد.
3- از مجموع مصاحبه شوندگان حدود 70درصد جذب و در مرحله بعد كه زمان آن متعاقبا اعلام مي گردد يك دوره آموزشي برگزار ميگردد.
4- كليه كساني كه در مصاحبه شركت مي كنند بايد مدارك ذيل را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشند:
1-4) اصل و كپي فيش بانكي به مبلغ 100.000 ريال به حساب سيبا 0102555515006 بنام آقايان بيات ، فلاح زاده و چراغعلي نزد شعب بانك ملي ايران
2-4)اصل و كپي از كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
3-4) 6 قطعه عكس رنگي (4*6) تمام رخ با زمينه سفيد و پشت نويسي شده
4-4)كپي از آخرين مدرك تحصيلي(حتما توسط دانشگاه يا دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شود)
5-4)يك عدد پوشه روغني
6-4)كپي كارت معافيت يا پايان خدمت سربازي يا گواهي اشتغال به تحصيل يا تدريس
7-4)تكميل فرم هاي ثبت نام(فرم ها را از این قسمت دريافت نماييد).فرم هاي فوق بايد قبل از شروع مصاحبه تكميل و در زمان مصاحبه به مسئول مربوطه تحويل دهيد.
نكات مهم در مورد فرم ثبت نام:
الف-فقط اطلاعات مربوط به داوطلب در فرم ثبت نام تكميل شود و نيازي به تاييد نمايندگي ولي فقيه استان و مدير حج و زيارت استان نيست.
ب: بند شماره 10 فرم ثبت نامدر قسمت معرف : ستاد زيارت معاونت فرهنگي و اجتمايي وزارت علوم را بنويسيد.
ج:در صورتي كه اصل مدرك تحصيلي خود را نداريد مي توانيد كپي آن را برابر اصل و ارائه دهيد.
5- زمانبندي مصاحبه بر اساس حرف اول نام خانوادگي داوطلبين تعيين شده است.
6-داوطلبين عزيز مي توانند به اختيار خود در يكي از استان هاي محل سكونت  و يا تحصيل و تدريس خود  جهت انجام مصاحبه  به مركز مصاحبه  مربوط به همان استان كه در جدول ذيل مشخص شده مراجعه نمايند.  توضيح اينكه استان سكونت و يا تحصيل و يا تدريس شما در جدول ذيل وجود دارد كه بايد در تاريخ  و ساعت مشخص شده  با توجه به حرف اول نام خانوادگي خود به مراكز برگزاري مصاحبه آن استان  مراجعه نماييد.
7- با توجه به اينكه در هر روز تعداد مشخصي مصاحبه خواهند شد لذا دقت لازم را در خصوص مراجعه در زمان مشخص شده در جدول ذيل مبذول فرماييد .
8- لطفا جهت انجام مصاحبه در ساعت مقرر حضور يابيد و نوبت را رعايت نموده و با توجه به كثرت ثبت نام كنندگان در صورت معطلي صبور باشيد.

9- منابع مصاحبه :

منابع لازم جهت مصاحبه از ثبت نام كنندگان شامل موارد ذيل مي باشد كه مي توانيد در صورت تمايل فايل آنها را از همين قسمت دانلود نماييد.

1- آشنايي با تاريخ اسلام 1 نوشته سيد علي مير شريفي

2- آشنايي با تاريخ اسلام 2 نوشته سيد علي مير شريفي

3- گزيده سيماي عقايد شيعه نوشته آية الله شيخ جعفر سبحاني

4- احكام مبتلابه حجاج نوشته محمد حسين فلاح زاده

5-اطلاعات عمومي (منبع خاص ندارد)

6-آزمون شفاهي كامپيوتر در سطح ICDL 1


 نكته :فقط از طريق همين سايت و ارسال پيامك به ثبت نام كنندگان اطلاع رساني مي گردد.


10-جدول زمانبندي و مكان مصاحبه افراد ثبت نام كننده بر اساس استان هاي محل تحصيل ، تدريس و سكونت افراد مشخص شده و به ترتيب حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگي) زمانبندي شده است

* نكته خيلي مهم: حضور جهت مصاحبه بر اساس حرف اول نام خانوادگي افراد مي باشد.ساعت مصاحبه

تاريخ مصاحبه

كليه افراد ثبت نامي كه حرف اول نام خانوادگي آنها با حروف ذيل  شروع مي شود

مركز برگزاري مصاحبه

كساني كه محل تحصيل ،تدريس يا محل سكونت آنها يكي از استان هاي ذيل باشد

رديف

14 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

استان هاي كرمان ،سيستان و بلوچستان،هرمزگان

1

14 الي 18 عصر

14/12/90

ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-ه-ي

15 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز

دانشگاه يزد

استان يزد

2

15 الي 18 عصر

14/12/90

ژ-س- ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-ه-ي

14 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب

دانشگاه اصفهان

استان هاي اصفهان ،چهار محال بختياري و لرستان

3

14 الي 18 عصر

14/12/90

پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر

14 الي 18 عصر

15/12/90

ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ

14 الي 18 عصر

16/12/90

ف-ق-ك-گ-ل-و-ه-ي

14 الي 18 عصر

17/12/90

م-ن

14 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث-ج

دانشگاه شيراز

استان هاي فارس،كهكيلويه و بويراحمد ،بوشهر

4

14 الي 18 عصر

14/12/90     

چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ

14 الي 18 عصر

15/12/90

ع-غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-ه-ي

14 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ

دانشگاه مازندران

استان هاي مازندران ،گلستان ،گيلان

5

14 الي 18 عصر

14/12/90     

س- ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-ه-ي

14 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د

دانشگاه فردوسي مشهد

استان هاي خراسان رضوي ،جنوبي و شمالي

6

14 الي 18 عصر

14/12/90

ذ-ر-ز-ژ-س- ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-گ-ل

14 الي 18 عصر

15/12/90

م-ن-و-ه-ي

14 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ

دانشگاه تبريز

استان هاي آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي ،اردبيل

7

14 الي 18 عصر

14/12/90

ح-خ-د-ذ-ر

14 الي 18 عصر

15/12/90

ز-ژ-س- ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ

14 الي 18 عصر

16/12/90

ف-ق-ك-گ-ل-ه-ي

14 الي 18 عصر

17/12/90

م-ن-و

14 الي 18 عصر

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ

دانشگاه شهيد چمران اهواز

استان خوزستان

8

14 الي 18 عصر

14/12/90

س- ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-گ-ل-م-ن-و-ه-ي

8 الي 12 صبح

13/12/90

الف-ب-پ-ت-ث

دانشگاه قم

استان هاي قم ،كردستان،كرمانشاه ،مركزي،همدان،ايلام

9

14 الي 18 عصر

13/12/90

ج-چ-ح-خ-د-ذ

8 الي 12 صبح

14/12/90

ر-ز-ژ -س- ش

14 الي 18 عصر

14/12/90

ص-ض-ط-ظ-ع-غ

8 الي 12 صبح

15/12/90

ف-ق-ك-گ-ل- ن-و-ه-ي

14 الي 18 عصر

15/12/90

م

13:30 الي 17 عصر

/12/9020

الف-ب-پ-

دانشگاه

تهران-

 

باشگاه

دانشجویان

خیابان 16 آذر

استان هاي  تهران ،البرز،قزوين ،سمنان،زنجان

10

8 الي 12 صبح

90/12/21

ت-ث-ج-چ-ح

13:30 الي 17 عصر

90/12/21

خ-د-ذ-ر

8 الي 12 صبح

90/12/22

ز-ژ-س-ش-

13:30 الي 17 عصر

90/12/22

ص-ض-ط-ظ-ع

8 الي 12 صبح

90/12/23

غ-ف-ق-ك-گ-ل

13:30 الي 17 عصر

90/12/23

م

8 الي 12 صبح

24/12/90

ن-و-ه-ي

 

آدرس مراكز مصاحبه:

1-شهيدباهنركرمان:كرمان- بزرگراه امام خميني-ميدان افضلي پور-دانشگاه شهيد باهنر كرمان-دفتر معاونت فرهنگي

مسئول مربوطه:خانم شعباني- شماره تماس:0341-3221441-3202780

2-دانشگاه يزد:يزد-صفائيه-دانشگاه يزد-ساختمان هرندي شماره2 -ساختمان معاونت فرهنگي

مسئول مربوطه:آقاي حسين افشاري-شماره تماس:0351-8122117-09135227707

3-دانشگاه اصفهان:اصفهان-دروازه شيراز-دانشگاه اصفهان-مصلي الغدير-طبقه دوم-اداره كل امور فرهنگي

مسئول مربوطه:آقاي حميدرضا صادقي-شماره تماس:0311-7932224

4-دانشگاه شيراز: شيراز-ميدان ارم-پرديس ارم-روبروي استخر سرپوشيده-ساختمان معاونت فرهنگي

مسئول مربوطه:آقاي حميد رضا مرتضوي-شماره تماس:09177204688

5-دانشگاه مازندران:بابلسر-خيابان پاسداران-سازمان مركزي دانشگاه-دفتر معاونت فرهنگي

مسئول مربوطه:آقاي حسين يوسف زاده:شماره تماس:09111250898

6-دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد-ميدان آزادي-پرديس دانشگاه فردوسي-جنب خوابگاه فجر-مديريت فرهنگي و فوق برنامه

مسئول مربوطه:آقاي ناصر برفرازي-شماره تماس:0511-8806450

7-دانشگاه تبريز:تبريز-دانشگاه تبريز-ساختمان دانشجويي-دفتر مديريت فرهنگي

مسئول مربوطه:آقاي آقازاده-شماره تماس:0411-3393188-09144159078

8-دانشگاه شهيد چمران اهواز:اهواز-بلوار گلستان-دانشگاه شهيد چمران-معاونت فرهنگي و اجتمايي-سالن اجتماعات

مسئول مربوطه:آقاي امين تقوي فر-شماره تماس:0611-3330081

9-دانشگاه قم:قم-بلوار الغدير-بعد از شهرك قدس-دانشگاه قم-سازمان مركزي دانشگاه-حوزه معاونت فرهنگي

مسئول مربوطه:آقاي حميدي-شماره تماس:0251-2850952

10-دانشگاه تهران: -خيابان 16 آذر-پايين تر از درب غربي دانشگاه تهران-كلينيك دانشگاه-باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران

مسئول مربوطه:آقاي فروغي-شماره تماس:09355131122-021-66481613
 
6 اسفند 1390 5:06 بعدازظهر

11 نظر

با سپاس و تشکر از اینکه میدان کاری را به جوانان میدهید و اعتماد سازی به جوانان را داده اید واقعا از شما سپاسګزاریم

اسفندماه 10, 1390 9:54 صبح

از اینکه به جوانان اعتماد دارید کمال تشکر را دارم. ومطمئن نتیجه کار را در آینده به نحو مطلوبی در خواهید یافت.
جوانانی سرشار از امید و توکل به خدا و انگیزه که از عهده انجام هر کاری بر می ایند.
با کمال تشکر از شما

اسفندماه 14, 1390 9:08 بعدازظهر

سپاس خداوندی که طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت. خدای بزرگ را بسیار شاکرم که به من فرصت حضور را عنایت فرمود و از برگزار کنندگان شاخه خوزستان بی نهایت سپاس و قدردانی را دارم

اسفندماه 15, 1390 11:32 بعدازظهر
علیرضا دهقان

سعیکم مشکور انشاء الله

اسفندماه 16, 1390 9:42 صبح

ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران این برنامه خواهشمنداست در مصاحبه افراد از سوابق و تجربیات آنها سوال شود و نه صرفآ اطلاعات کتابی

اسفندماه 16, 1390 2:58 بعدازظهر
حسینی

طرح بسیار خوب و زیبایی هستش.خواهش می کنم بگید باز ممکنه ثبت نام مجدد داشته باشید؟یا همین یک بار بود؟چون من اطلاع نداشتم و نتونستم ثبت نام کنم.

اسفندماه 17, 1390 8:20 صبح

از اینکه فرصتی هم به دانشگاهیان دادید ممنونیم

اسفندماه 17, 1390 11:28 صبح

بسیار ممنون از طرح جالبتان(تا که از جانب معشوق نباشد کششی. کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد ) انشالله کسانی را که عاشقانه وبا مشقت این راه را پیمودند تا در موعد مقرر ومعین به مصاحبه برسند را فراموش نمی کنید .

اسفندماه 18, 1390 2:33 بعدازظهر
بخشي نژاد

باسلام و سپاس از طراحان اين طرح نو و متفكرانه بدليل اجراي چنين طرحي كه تاكنون سابقه نداشته و مي تواندقوت قلبي براي فعالان قرآني دانشگاه ها باشد بدليل اينكه احساس ميكنند كارشان علاوه بر اجر معنوي ديده ميشود.اين كار ميتوان علاوه بر اينكه باعث تجديد روحيه و خودسازي معنوي فعالان قرآني گردد موجب اسفاده از تجربه هرچند محدود ما در عرصه هاي فرهنگي گردد.
فقط خواهشي كه از اساتيد و هيئت انتخاب دارم توجه بيشتر به سوابق فرهنگي-قرآني و علمي داوطلبان مي باشدكه در رزومه افراد مشخص و مستند مي باشد.باتشكر

اسفندماه 20, 1390 8:16 بعدازظهر

سلام خسته نباشید.
لطفاً برای افرادی که سنشان بالاتر بود یه فکری بکنید.
لااقل آنها را هم تست می کردید ( ولی قول قبولی نمی دادید ) ؛ شاید بینشان پیدا می شد افرادی که به دردتان بخورد.

اسفندماه 21, 1390 10:53 بعدازظهر

باسلام وتبریک سال نو
برخودلازم دانستم که ازپرسنل محترم تقدیر وتشکر داشته و از زحمات آنان سپاسگزاری می شود

اسفندماه 28, 1390 0:43 بعدازظهر

ارسال نظر

» لطفا کوتاه و در مورد اين مطلب بنويسيد.